• De huisregels van Gratiscams.nl


 • De huisregels van Gratiscams.nl
 • Alles wat in het normale leven strafbaar en/of niet toelaatbaar is, is niet toegestaan.
 • Het opzettelijk verpesten van de chat, op welke manier ook, is niet toegestaan.
 • Kinderen zijn toegestaan op gratiscams, wij vragen ouders zelf toezicht te houden.
 • Gebruik van plaatjes is toegestaan mits deze toelaatbaar zijn volgens de regels.
 • Geen erotiek op de algemene chat, op welke manier dan ook. Daar is Volwassene Chat voor.


 • Overige informatie
 • Alle chatgesprekken en ip-adressen worden gelogd, deze zijn altijd te achterhalen.
 • Screenshots kunnen soms door omstandigheden zichtbaar blijven na vertrek, Gratiscams is niet aansprakelijk voor problemen voortkomende uit deze situatie.
 • Moderators kunnen zichtbaar en onzichtbaar in rooms aanwezig zijn.
 • Moderators kun je herkennen aan de blauwe tekst en het icoontje voor de naam, een admin is zichtbaar met rode tekst en een icoontje voor de naam.
 • Moderators kunnen een kick of een ban uitdelen aan overtreders en zijn niet verplicht een waarschuwing te geven.
 • Een ban kan altijd (achteraf) omgezet worden in een ip-ban.
 • Een ip-ban is afhankelijk van de overtreding een korte of lange straf.
 • Gratiscams is niet verantwoordelijk voor het eventueel uitzenden van onrechtmatig verkregen beelden.
 • Bij het overtreden van de wet wordt altijd aangifte gedaan bij justitie.

 • Advies
 • Wij adviseren je dringend om GEEN persoonlijke gegevens over de chat kenbaar te maken, denk hierbij aan msn, telefoonnummer, mail, adresgegevens, scholen etc. Mocht je dit toch doen dan kan gratiscams nimmer aansprakelijk gesteld worden voor daar uit voortvloeiende consequenties. Spreek je af met mensen welke je ontmoet hebt op gratiscams dan adviseren we je niet alleen te gaan, neem iemand mee en ga naar een openbare plaats! Wij raden het wel ten strengste af!